Wpływ Marihuany na Zdrowie Publiczne


sklep z nasionami marihuany

Oto, co naukowcy wiedzą do tej pory o wpływie legalizacji marihuany na zdrowie publiczne.

Przeciwnicy przepisów dotyczących medycznej i rekreacyjnej marihuany często wyrażają obawy co do wpływu substancji na zdrowie publiczne, twierdząc, że taka polityka doprowadzi do wzrostu zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich i używania innych potencjalnie szkodliwych substancji.
Jednak nowy przegląd wykazał, że chociaż używanie marihuany wzrasta wśród dorosłych – ale nie nastolatków – po legalizacji, nie musi to oznaczać, że więcej osób angażuje się w jakiekolwiek ryzykowne zachowania.

„Badania sugerują, że [przepisy dotyczące medycznej marihuany] zwiększają używanie konopi przez dorosłych, ale nie przez młodzież, a przepisy związane z mniej regulowaną podażą mogą zwiększyć zaburzenia związane z używaniem konopi przez dorosłych” – stwierdza artykuł. „Te przepisy mogą zmniejszyć niektóre szkody związane z opioidami, podczas gdy ich wpływ na używanie alkoholu i tytoniu pozostaje niepewny”.

„Badania nad [przepisami dotyczącymi rekreacyjnych konopi indyjskich] dopiero się pojawiają, ale wyniki sugerują niewielki wpływ na rozpowszechnienie używania konopi indyjskich przez nastolatków, potencjalny wzrost używania konopi przez studentów i nieznany wpływ na używanie innych substancji”.

Aby zrozumieć związek między przepisami dotyczącymi marihuany a wynikami zdrowia publicznego, naukowcy z Kalifornii przeanalizowali badania opublikowane między styczniem 2005 a lutym 2019 r., które dotyczyły polityki i konsumpcji marihuany, a także używania alkoholu, opioidów i tytoniu. Znaleźli 42 artykuły, które pasowały do ​​ich kryteriów.

„Zrozumienie, w jaki sposób polityka dotycząca konopi indyjskich wpływa na używanie konopi indyjskich, jest kluczem do formułowania późniejszych twierdzeń przyczynowych o ich wpływie na używanie innych substancji, ale jest to również ważne pytanie samo w sobie” – piszą autorzy recenzji. „Jeśli liberalizacja nie wpływa na używanie konopi indyjskich, ale zamiast tego przenosi niektóre lub całkowite istniejące używanie (lub potencjalne używanie) z nielegalnego na legalny rynek, to prawdopodobnie taka polityka zwiększa dobrobyt z perspektywy rządu (np. zwiększone wpływy podatkowe, ograniczone egzekwowanie prawa wydatki) oraz z punktu widzenia konsumenta (np. bezpieczniejszy i bardziej spójny produkt)”.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z ich ustaleń, które zostały opublikowane w tym miesiącu w American Journal of Drug and Alcohol Abuse:

Większość badań, w których badano, jak zmieniło się używanie marihuany przez nastolatków po zatwierdzeniu medycznej marihuany, wykazało, że uchwalenie takich przepisów miało niewielki lub żaden wpływ na tempo spożycia marihuany przez nastolatków.
Badacze odkryli, że przepisy dotyczące medycznej marihuany (MCL) były związane ze wzrostem używania przez dorosłych. „Ponadto”, piszą autorzy recenzji, „badania, w których uwzględniono szczególne przepisy MCL, wskazują, że wzrost używania przez dorosłych jest bardziej wyraźny w miejscach, które przyjęły łagodniejsze zasady, na przykład poprzez zezwolenie na sprzedaż detaliczną lub włączenie niespecyficznego bólu jako warunku kwalifikującego”.

Tylko pięć badań w próbie przeglądu dotyczyło wpływu legalizacji rekreacyjnej marihuany na używanie konopi indyjskich. Dzieje się tak, ponieważ wiele z tych praw zostało wdrożonych dopiero niedawno. W przeglądzie stwierdzono, że ich wyniki były mieszane, pokazując „zwiększone rozpowszechnienie używania wśród młodzieży w niektórych stanach (Waszyngton i Oregon), ale nie w innych (Kolorado) oraz nieistotne skutki dla dorosłych”. Jednak autorzy ostrzegają, że te wczesne badania mają kilka ograniczeń.
Kiedy badali, czy MCL mają jakikolwiek wpływ na zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich (CUD), autorzy odkryli mieszane wyniki we wczesnych badaniach. Jednak późniejsze badania przyjrzały się bliżej określonym przepisom w nich zawartym: jedno z badań wykazało, że stany, które zezwalały legalnym przychodniom medycznym na sprzedaż cannabis, odnotowały „znacznie wyższe wskaźniki przyjęć na leczenie z powodu CUD, zarówno ogólnie, jak i specjalnie dla młodzieży”. Recenzja ostrzega, że ​​„dopiero zaczynamy rozumieć konsekwencje liberalizacji konopi indyjskich dla CUD i życiowych trajektorii używania konopi indyjskich”.

Ogólnie rzecz biorąc, piszą autorzy recenzji, trudno jest wyciągnąć wnioski na temat związku między polityką dotyczącą marihuany a spożywaniem alkoholu, ponieważ dotychczas przeprowadzone badania są minimalne i obejmują kilka ograniczeń. Na przykład naukowcy muszą jeszcze dowiedzieć się, jak konsekwentnie badać obecną i zmieniającą się politykę alkoholową, aby porównać ją z przepisami dotyczącymi konopi.

Chociaż istnieje obszerny zbiór badań dotyczących marihuany jako potencjalnego leczenia przewlekłego bólu zamiast leków opioidowych, autorzy przeglądu twierdzą, że jest to kwestia „daleka od rozwiązania obecnego stanu badań klinicznych i epidemiologicznych”. Wskazują, że wiele badań, które pokazują związek między ograniczeniem nadużywania opioidów a polityką legalizacji konopi indyjskich nie bierze pod uwagę nowych przepisów stanowych dotyczących opioidów.

Nadal nie jest jasne, w jaki sposób przepisy dotyczące marihuany wpływają na używanie tytoniu: w jednym z badań stwierdzono, że dopuszczenie marihuany do celów medycznych wiązało się ze „znacznym spadkiem częstości palenia papierosów wśród dorosłych, a także spadkiem intensywności palenia wśród codziennych użytkowników tytoniu”, podczas gdy inny artykuł wykazał, że starsze nastolatki zwiększały palenie papierosów, ale nie marihuany po uchwaleniu legalizacji.

„Pomimo rosnącej uwagi naukowców, dowody dotyczące wpływu MCL lub RCL na zdrowie publiczne są niejednoznaczne w odniesieniu do wielu najważniejszych kwestii” – podsumowują autorzy przeglądu. Potrzebne są nie tylko dalsze badania, ale także bliższe przyjrzenie się niuansom praw każdego stanu i rozważenie, jak długo zajmie pełne pojawienie się legalizacji, jest również ważne, aby zrozumieć skutki tej polityki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © 420THC.pl - czyli kultura marihuany, konopi 420 w Polsce i na świecie.