Używanie Cannabis Niezwiązane z Nieprawidłowościami Serca


sklep z nasionami marihuany

Nowe badanie! Używanie cannabis nie jest w żaden sposób związane z nieprawidłowościami serca u osób w wieku średnim.

Zgodnie z danymi klinicznymi opublikowanymi w czasopiśmie Addiction, ani obecne, ani skumulowane używanie konopi indyjskich przez całe życie nie jest związane z nieprawidłowościami serca w średnim wieku.

Międzynarodowy zespół naukowców ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych ocenił związek pomiędzy łącznym używaniem marihuany a występowaniem nieprawidłowości w elektrokardiogramie (EKG) w grupie 2585 osób w średnim wieku.

Naukowcy zbadali kilka potencjalnych czynników zakłócających, w tym używanie przez badanych alkoholu i tytoniu, a także ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Naukowcy mówią: „Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na to, że obecne lub skumulowane używanie marihuany w ciągu całego życia było związane z wyższą prewalencją lub częstością większych lub mniejszych nieprawidłowości w EKG w tej grupie, chociaż duże nieprawidłowości w EKG wydawały się być rzadsze u obecnych użytkowników marihuany.

Niezależnie od tego, czy uczestnicy używali marihuany codziennie, w ciągu ostatnich 30 dni, czy sporadycznie przez całe życie, używanie marihuany nie było związane ze wzrostem częstych lub specyficznych dla incydentów nieprawidłowości EKG w wieku średnim”.

Naukowcy doszli do wniosku: „Nasze odkrycie, że sporadyczne stosowanie cannabis nie było związane z nieprawidłowościami w EKG, dodaje coraz więcej dowodów na to, że ten poziom używania marihuany i zdarzeń CVD [chorób sercowo-naczyniowych] i markerów subklinicznej miażdżycy nie jest powiązany.”

Uczestnicy badania to uczestnicy trwającego badania podłużnego znanego jako badanie CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults).

Dane pochodzące z tej grupy już wcześniej wykazały, że skumulowane używanie marihuany nie jest niezależnie związane ze zwiększonym ryzykiem miażdżycy (stwardnienia tętnic) lub innych niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w średnim wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © 420THC.pl - czyli kultura marihuany, konopi 420 w Polsce i na świecie.